Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập

Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập

Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập

Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập

Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập
Cánh gà chiên bơ - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Cánh gà chiên bơ

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 51
Chi tiết
Bình luận
backtop