Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập

Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập

Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập

Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập

Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập
Ếch chiên nước mắm - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Ếch chiên nước mắm

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 357
Chi tiết
Bình luận
backtop