Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập

Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập

Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập

Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập

Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập
Gà rang muối - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Gà rang muối

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 28
Chi tiết
Bình luận
backtop