Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập

Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập

Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập

Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập

Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập
Gà tiềm ớt hiểm - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Gà tiềm ớt hiểm

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 160
Chi tiết
Bình luận
backtop