Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập

Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập

Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập

Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập

Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập
Mực xào sả ớt - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Mực xào sả ớt

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 41
Chi tiết
Bình luận
backtop