Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập

Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập

Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập

Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập

Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập
Nghêu hấp sả - Hấp Thái - Ẩm Thực Vân Mập
Thực đơn

Nghêu hấp sả - Hấp Thái

Đặt bàn: Liên hệ
Lượt xem: 125
Chi tiết
Bình luận
backtop